telephone

Inteligentní stříkaná izolace

Skvělá volba pro vaše bydlení

Lorem ipsum
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis condimentum augue id magna semper rutrum. Nullam faucibus mi quis velit. Sed convallis magna eu sem.

IZOLAČNÍ MATERIÁLY

Stříkaná pěnová izolace

Když se během posledních 50 let uvažovalo o zateplení (izolaci) stavebních a technologických konstrukcí, mělo se za to, že je to naprosto snadná záležitost.

více informací ▶
Výhody stříkané izolace

Stříkaná pěnová izolace přinesla zlepšení i v mnoha dalších oblastech, které jsou podrobně rozepsány v dalších kapitolách.

více informací ▶
Zkoušky hodnoty vlastností

V našem oboru stříkaných pěnových izolací používáme zkoušky zjišťující hodnotu vlastností (Performance Value Tests).

více informací ▶

VÝHODY STŘÍKANÉ IZOLACE PROTI JINÝM MATERIÁLŮM

SKELNÁ VATA
 • tvarová nestálost – sesedá se, klesá
 • nelze zajistit 100% vyplnění konstrukcí
 • při navlhnutí nutná výměna
 • proudění vzduchu skrz konstrukci
 • vysoká pracnost 
 • velká prašnost
 • plesniví
 • vyhledávané prostředí pro škůdce
POLYSTYRÉN
 • nasákavost
 • konstrukce pod vrstvou polystyrenu plesniví
 • nekompaktní povrch – spáry mezi deskami
 • vysoká pracnost pokládky
 • hořlavost
 • stárnutí materiálu 
 • degradace v organických rozpouštědlech
 • malá odolnost v tlaku
 • objemově nestálý
 • neekologický
STŘÍKANÁ IZOLACE
 • tvarová stálost
 • nedegraduje s postupem času
 • 100% vyplnění izolovaných konstrukcí
 • zabraňuje proudění vzduchu v konstrukci
 • výborné akustické vlastnosti
 • rychlá aplikace
 • ekologická
 • nehořlavá
 • v létě zabraňuje průniku tepla do domu
 • snižuje náklady na energie o 30 – 60%

NEZÁVAZNÁ POPTÁVKA

Název projektu: Pořízení technologie stříkání izolací
Číslo projektu: CZ.01.2.06/0.0/0.0/17_120/0012907
Popis projektu: Projekt "Pořízení technologie stříkání izolací" je spolufinancován Evropskou unií. V rámci projektu dojde k nákupu technologie pro stříkání izolací pro zateplování stavebních objektů.