telephone

Stříkaná pěnová izolace

Když se během posledních 50 let uvažovalo o zateplení (izolaci) stavebních a technologických konstrukcí, mělo se za to, že je to naprosto snadná záležitost. Na trhu byly k dostání jen klasické materiály skelná vata, minerální vata, polystyren, celulóza. Jen pár odborných firem vědělo, že je potřeba jiná tloušťka izolace na izolaci stropu a jiná tloušťka izolace na izolaci stěn, hodnotu „R“ – izolační tepelný odpor, řešilo jen málo lidí. Tepelnou izolací se během projektování domu a poté kontrolou během realizace stavby skoro nikdo nezabýval.

Vzhledem k tomu, že v oblasti tepelných izolací se za posledních 50 let neobjevila žádná skutečně velká zlepšení, proto stavitelé a projektanti používali pro své projekty obvyklé typy izolací a výsledek byl neuspokojivý. Naštěstí během posledních deseti let nastalo v oboru tepelných izolací velké zlepšení - stříkaná izolační pěna.
Parametry stříkané izolační pěny nejsou jen o trochu lepší než parametry tradičních izolačních materiálů, které se užívali do této doby. Stříkaná pěnová izolace, izoluje mnohem kvalitněji a lépe obytné domy, nebytové prostory a technologické celky.

V dnešní době lidem záleží na kvalitní tepelné izolaci, protože si uvědomují jak klíčovou úlohu hraje pro komfortní bydlení, ale hlavně na úspory za energie a nízké náklady na bydlení. Na kvalitní tepelnou izolaci je potřeba nahlížet jako na investici s vysokou mírou zhodnocení. Kvalitní tepelná izolace se sama zaplatí a dále šetří nemalé finanční prostředky za energie (vytápění, klimatizace). Je velký rozdíl platit za energie cca 50.000,- Kč nebo jen pár tisíc ročně. 
Stříkaná pěnová izolace přinesla zlepšení i v mnoha dalších oblastech, které jsou podrobně rozepsány v dalších kapitolách.

Výhody stříkané izolace

  • Stříkaná pěnová izolace snížila měsíční náklady na klimatizaci/vytápění na 30-60 %
  • Izolační pěna zlepšuje kvalitu vzduchu uvnitř objektu (omezuje výskyt alergií a astmatických záchvatů)
  • Izolace ze stříkané pěny přispívá k tomu, že obytné i nebytové prostory jsou mnohem tišší
  • Izolace ze stříkané pěny eliminuje vznik plísní při kontaktu a omezuje budoucí růst plísní
  • Pěnová izolace není zdrojem potravy pro plísně
  • Stříkaná pěnová izolace během času nesesedá ani neklesá, drží tvarovou stálost
  • Má trvale neměnné izolační parametry
  • Kompletně izoluje veškeré mezery a vyplňuje všechna místa
  • Izolace ze stříkané pěny neumožňuje únik či průnik vzduchu do Vašeho domu

V současné době je potřeba vysvětlit odborníkům ve stavebnictví, že stříkané izolační pěny a standardní izolace jsou diametráně rozdílné.
V posledních 50 letech nezáleželo na tom, zda jste si pořídili izolaci ze skelné vaty, minerální vaty nebo celulózy, protože měla stejnou kvalitu i stejný izolační tepelný odpor. Mnoho investorů domů šlo k místnímu dodavateli izolačního materiálu, nechali si přivést izolaci a izolovalo si dům samo. Je potřeba si znovu uvědomit, že ohledně izolování domu nebo firmy se nebylo nutné nějak zvlášť rozhodovat.
V oboru stříkaných pěnových izolací jsme zjistili, že nemůžeme věřit ani hodnotě tepelného odporu, protože zastaralé zkoušky tepelného odporu jsou nepřesné. Ani zdaleka nejsou správné. Tyto staré zkoušky tepelného odporu měří pouze jeden typ tepla – teplo přenášené vedením.

Zkoušky hodnoty vlastností

V našem oboru stříkaných pěnových izolací používáme zkoušky zjišťující hodnotu vlastností (Performance Value Tests). Tyto zkoušky měří všechny 3 typy tepla: teplo přenášené vedením, teplo přenášené konvekcí a sálavé teplo od slunce. Tyto zkoušky vlastností prokázaly, že skutečná hodnota tepelného odporu (hodnota R) standardní izolace je velmi nepřesná. Jejich hodnota R se může snížit až o 60 %.
Před lety, když se zkoušky prováděly poprvé, bylo mnoho stavitelů a architektů zmatených. Jak je to možné? Staré standardní izolace umožňují značné proudění vzduchu. Takže únik a průnik vzduchu v našich domovech a budovách byly velmi vysoké, a proto naše účty za energie byly mnohem vyšší, než bylo nutné. Pěnová izolace zabraňuje volnému proudění vzduchu, díky čemuž se jedná o vynikající izolační materiál. Zastavení zbytečnému proudění vzduchu přispívá k tomu, že domy jsou mnohem úspornější.

Naší společnosti každý týden volají majitelé domů, kteří se ptají, proč jejich účty za energie jsou tak vysoké, i když jsou přesvědčeni, že svůj dům zaizolovali tou nejlepší izolací ze skelné vaty, celulózy nebo minerální vlny, jak je dnes na trhu k dispozici. Rovněž nám volají stavitelé a architekti a ptají se, proč některé jejich budovy a domy vykazují v reálu tak špatné vlastnosti. Vynaložili značné množství prostředků na modernizaci klimatizace, nainstalovali střešní materiály odrážející teplo, fólie blokující sluneční záření na okna na východní/západní fasádě atd., ale žádné z těchto produktů neřeší jejich problém s vysokými účty za energie. Žádný z těchto problémů nebude vyřešen bez vyřešení problému s prouděním vzduchu.

Pokaždé, když posuzujeme zateplení domu nebo kancelářské budovy, zjistíme to samé. Dům byl izolován standardní izolací v nedostatečné tloušťce, izolace byla nepřesně nainstalována a měla mezery. Postupem času změnila svůj objem a tím i své izolační vlastnosti a byla prodyšná. Ne vždy však můžete izolaci vyměnit tak jednoduše jako kohoutky nebo vanu. Za nekvalitní izolaci budete platit celý život. S touto drahou chybou budete žít a platit vyšší účty za energie při topení či klimatizaci. Takže BUĎTE OPATRNÍ. Nekupujte ty nejlevnější izolace ani nepřijímejte nejlevnější nabídky. 
Teď, když jste porozuměli rozdílům mezi standardní izolací a izolací ze stříkané pěny, požádejte o bezplatnou nabídku našich služeb na našem telefonním čísle, nebo nám pošlete nezávaznou poptávku.